फातोटेच्या मळभापरी हांसप तुजें देखणे,
इतलें सोबीत हांसणे राखपाक दवरूं कितले राखणे?

Advertisements